تصویر جدار چاه دارای پارگی قبل ازعملیات ترمیم جدار

تصویر جدار چاه بعد از عملیات ترمیم جدار

يکي از مشکلات اساسی و متداول در چاه هاي عميق دفرمگی لولة جدار است که با ريزش رسوبات به درون ستون چاه باعث از بين رفتن الکتروموتور و پمپ و در نهايت کل چاه مي شود. این پدیده بدلیل فشار لایه های زمین در مجاورت جداره چاه و نیروهای محوری بوجود آمده بروی آن رخ می دهد و معمولا با خمیدگی جدار لوله به داخل و تنگ تر کردن مسیر عبور الکترو موتور و پمپ و همچنین انسداد مسیر عبور آب، خود را نمایان می سازد. اين شرکت با طراحي و ساخت ربات هگزاپاد ترميم جدار چاه ها توانست اين مشکل را به بهترین و مطمئن ترین شکل بر طرف نماید.

 روند ترميم جدار:

  • تشخيص محل و ابعاد دقيق پارگي به کمک ويدئومتری
  • بازگرداندن جدار به حالت اوليه به کمک جک هيدروليک
  • اتصال و نصب جدار کمکي در محل پارگی
  • کنترل عملیات ترمیم توسط دوربین روی ربات
  • ويدئومتري مجدد جهت اطمينان از صحت کار

مزاياي ترميم با استفاده از اين روش  

  • قابليت اطمينان بالا
  • عدم تخريب چاه
  • حفظ قطر جداره چاه
  • هزينه معقول و قابل رقابت

برای دانلود نمونه فیلم ترمیم جدار اینجا کلیک کنید.