ترمیم جدار چاه های عمیق

روبات ترمیم جدار چاه های عمیقیکی از مشکلات متداول در چاههای عمیق پارگی لولة جدار است که با ریزش رسوبات به درون ستون چاه باعث از بین رفتن الکتروموتور، پمپ و در نهایت کل چاه می شود. برای حل این مشکل راهکار مناسبی وجود ندارد. لذا این شرکت با طراحی و ساخت ربات ترمیم جدار چاه های عمیق توانست این مشکل را از پیش رو بردارد.

روند ترمیم جدار:

تشخیص محل و ابعاد دقیق پارگی به کمک ویدئومتری

 1. بازگرداندن جدار به حالت اولیه به کمک جک هیدرولیک
 2. اتصال و نصب جدار کمکی در محل پارگی
 3. ویدئومتری مجدد جهت اطمینان از صحت کار

مشخصات فنی سیستم هیدرولیک ترمیم جدار

 1. 6 بازوی 120 سانتیمتری جهت اعمال نیروی یکنواخت
 2. قطر دستگاه در بیشترین قسمت 25 سانتیمتر و طول 355 سانتیمتر
 3. وزن 600 کیلو گرم و   توان 5kW ماکزیمم
 4. جک هیدرولیک با نیروی معادل 600kN
 5. مانیتورینگ عملیات در چاه بکمک دوربینهای نصب شده
 6. وینچر 2 تن با قابلیت تنظیم سرعت و موقعیت در چاه
 7. قابلیت تحمل فشار 25 اتمسفر

مزایای ترمیم با استفاده از این روش:

 1. در اکثر موارد قابل اجرا می باشد
 2. کاهش دبی برداشت ناچیزی دارد
 3. قابلیت اطمینان آن بالا است
 4. امکان تخریب چاه وجود ندارد
 5. سایز جدار چاه را حفظ می نماید
 6. هزینه ها معقول و قابل رقابت می باشد.
 7. در چاههایی با چند پارگی قابل اجرا می باشد