خدمات و محصولات
 • لوله جدار و ساير تجهيزات چاه به علت فعاليت در محيطهای مرطوب، اسيدی يا سست و ماسه ای همواره در معرض پوسيدگی، رسوبگذاری، پارگی، انحراف لوله جدار و عوامل مختلف...

  بازرسي (ویدئومتری) چاه عميق

  لوله جدار و ساير تجهيزات چاه به علت فعاليت در محيطهای مرطوب، اسيدی يا سست و ماسه ای همواره در معرض پوسيدگی، رسوبگذاری، پارگی، انحراف لوله جدار و عوامل مختلف…

 • دستگاه بازرسی (ویدئومتری) چاه عمیق یکی از محصولات این شرکت می باشد. این دستگاه جدار داخلی چاهها را به کمک چهار تصویر همزمان بطور کامل نشان می دهد. با کمک...

  فروش دستگاه ویدئومتری چاه عمیق

  دستگاه بازرسی (ویدئومتری) چاه عمیق یکی از محصولات این شرکت می باشد. این دستگاه جدار داخلی چاهها را به کمک چهار تصویر همزمان بطور کامل نشان می دهد. با کمک…

 • یکی از مشکلات متداول در چاههای عمیق پارگی لولة جدار است که با ریزش رسوبات به درون ستون چاه باعث از بین رفتن الکتروموتور، پمپ و در نهایت کل چاه...

  ترمیم جدار چاه های عمیق

  یکی از مشکلات متداول در چاههای عمیق پارگی لولة جدار است که با ریزش رسوبات به درون ستون چاه باعث از بین رفتن الکتروموتور، پمپ و در نهایت کل چاه…

 • عوامل مختلفي مي تواند باعث كاهش آبدهي يا از كار افتادن يك چاه شود. كارشناسان مجرب به كمك تصاوير ويدئومتري علاوه بر تشخيص عيوب احتمالي چاه راهکار رفع آن را...

  احیا و بازيابی چاهها

  عوامل مختلفي مي تواند باعث كاهش آبدهي يا از كار افتادن يك چاه شود. كارشناسان مجرب به كمك تصاوير ويدئومتري علاوه بر تشخيص عيوب احتمالي چاه راهکار رفع آن را…

 • پارامترهای متعددی مانند EC و نیترات در کیفیت آب چاهها موثر می باشد بعلت تفاوت آب موجود در لایه های مختلف این پارامترها در عمقهای مختلف چاه متفاوت می باشند...

  دستگاه نمونه گیر از عمق چاهها و سدها

  پارامترهای متعددی مانند EC و نیترات در کیفیت آب چاهها موثر می باشد بعلت تفاوت آب موجود در لایه های مختلف این پارامترها در عمقهای مختلف چاه متفاوت می باشند…

نمونه کارها