احیا و بازيابی چاهها

عوامل مختلفي مي تواند باعث كاهش آبدهي يا از كار افتادن يك چاه شود. كارشناسان مجرب به كمك تصاوير ويدئومتري علاوه بر تشخيص عيوب احتمالي چاه راهکار رفع آن را نيز ارائه مي دهند. اين شرکت به کمک تکنسینهای خود قادر به انجام فعاليتهای پيستون زنی، برس زنی و اسيد شويي چاهها می باشد که در صورت نيار توسط متخصصين شرکت پيشنهاد می شود. بکارگيری مناسب اين روشها مي تواند آبدهی چاه و عمر مفيد آنرا افزايش دهد.