رسوب زدایی و احیای چاه هاي آب (WATER WELL REHABILITATION)

چاه های آب طی بهره برداری به مرور زمان، بر اثر عوامل متعددی مانند رسوب مواد معدنی، مهاجرت ذرات ریز دانه آبخوان و فعالیت میکروارگانیزمها، دچار کاهش آبدهی می شوند. این فرآیند که بسته به شرایط چاه و آبخوان شدت و ضعف متفاوتی دارد با نشانه های زیر آشکار می شود که این مشکلات را می توان طی عملیات رسوب زدایی و احیاء برطرف نمود.

  1. کاهش آبدهی چاه به مرور زمان
  2. افزایش مصرف برق پمپ چاه
  3. ماسه دهی چاه و کاهش کیفیت آب برداشتی
  4. افت سطح دینامیک آب چاه

پس از انجام عملیات ویدئومتری و تشخیص مشکلات چاه با توجه به وضعیت چاه ، با روش های شیمیایی یا فیزیکی و یا ترکیب این روش ها، طبق نظر کارشناسان می توان نسبت به رسوب زدایی و احیای چاه اقدام نمود که مزایای ذیل را به همراه دارد:

افزايش آبدهي چاه

كاهش بهاي برق مصرفي

رفع مشكل ماسه دهي و بهبود كيفيت آب برداشتي

افزايش عمر الكتروموتور و پمپ

توسعه چاه و زدودن رسوبات حتی از پشت گراول فيلتر

حذف تنش روی لوله جدار و کاهش احتمالی تخریب لوله جدار

رسوب زدایی با روش­ های شیمیایی

در چاههايي که داراي رسوبات سخت ميباشند و خارج نمودن اين رسوبات به کمک روشهاي معمول فيزيکي امکان پذير نميباشد از مواد شیمیایی استفاده ميشود. مواد شیمیایی با حل نمودن رسوبات موجود در روي جدار، گراول پک و آبخوان پيوستگي بين اين رسوبات را از بين برده و باعث انحلال بخش زيادي از رسوبات و سست شدن ساير رسوبات مي شود. سپس به کمک برس زنی، پیستون زنی یا پمپاژ می توان نسبت به خروج رسوبات اقدام نمود.

رسوب زدایی به روش ضربه هوای فشرده (AIRSHOCK)

جدیدترین روش مورد استفاده در دنیا برای احیای چاه های آب، روش ضربه هوای فشرده می باشد. سيستم ضربه هواي فشرده قادر است در كسري از ثانيه، يك بمب هوا در داخل چاه ايجاد كند. تخليه ي هوا در كمتر از 5 ميلي ثانيه در فشار 20 تا 200 بار، موج بسيار قدرتمندي ايجاد ميكند كه سبب خرد شدن و جدا شدن رسوب از جدار چاه مي شود.این عملیات موجب پاک شدن مشبک ها و گراول پک از رسوبات شده و باعث افزایش آبدهی چاه می گردد.