اسید شویی

 • با توجه به اتمام طراحی و ساخت سیستم احیا و بازیابی چاههای آب و پس از انجام آزمایشهای کنترل کیفی با یاری خداوند این شرکت انجام عملیات احیای سه حلقه...

  بازیابی سه حلقه چاه شرکت آبفا مشهد

  با توجه به اتمام طراحی و ساخت سیستم احیا و بازیابی چاههای آب و پس از انجام آزمایشهای کنترل کیفی با یاری خداوند این شرکت انجام عملیات احیای سه حلقه...

  ادامه . .

 • یکی از مشکلات متداول در چاههای عمیق پارگی لولة جدار است که با ریزش رسوبات به درون ستون چاه باعث از بین رفتن الکتروموتور، پمپ و در نهایت کل چاه...

  ترمیم جدار چاه های عمیق

  یکی از مشکلات متداول در چاههای عمیق پارگی لولة جدار است که با ریزش رسوبات به درون ستون چاه باعث از بین رفتن الکتروموتور، پمپ و در نهایت کل چاه...

  ادامه . .

 • عوامل مختلفي مي تواند باعث كاهش آبدهي يا از كار افتادن يك چاه شود. كارشناسان مجرب به كمك تصاوير ويدئومتري علاوه بر تشخيص عيوب احتمالي چاه راهکار رفع آن را...

  احیا و بازيابی چاهها

  عوامل مختلفي مي تواند باعث كاهش آبدهي يا از كار افتادن يك چاه شود. كارشناسان مجرب به كمك تصاوير ويدئومتري علاوه بر تشخيص عيوب احتمالي چاه راهکار رفع آن را...

  ادامه . .

 • سازه گستر آرين پارس، شرکتی تخصصی است، که در گسترة وسيعی از خدمات آبهای زير زمينی فعاليت می نمايد. اين شرکت با تلفيق تجربة کارشناسان و دانش روز رهيافتی نوين...

  درباره شرکت

  سازه گستر آرين پارس، شرکتی تخصصی است، که در گسترة وسيعی از خدمات آبهای زير زمينی فعاليت می نمايد. اين شرکت با تلفيق تجربة کارشناسان و دانش روز رهيافتی نوين...

  ادامه . .