جدول مشخصات چاه بر اساس اطلاعات ويدئومتري :

کارفرما آبفا مشهد
محل ناظریه
نام چاه 5 ناظریه
نوع حفاری روتاری
نوع بهره برداری شرب
قطر و جنس لولة جدار 14 فولادی
انتقال قدرت شناور
قطر لولة آبدهی 4 اینچ
سطح ایستایی آب 148متر
عمق نهایی 190متر
عمق اولیه حفاری
قبل از احیاء بعد از احیاء

خلاصه نتایج ویدئومتری:

  1. در تصاویر مربوط به  قبل از عملیات احیاء ،جدار دارای رسوب نسبتاً زیادی بوده که بعد از عملیات احیاء این رسوبات به مقدار قابل توجهی کاهش یافته است.
  2. در تصاویر قبل از احیاء رسوبات کلوخه ای و فعالیت های میکروارگانیزمی بر روی جدار مشاهده می شود که بعد از عملیات احیاء این رسوبات از بین رفته اند.
  3. از بین رفتن رسوبات بر روی جدار ، موجب باز شدن مشبک ها شده است.