نمونه کار ویدئومتری چاه با جدار کارستی

ويديومتري چاه شخصی بجنورد :

جدول مشخصات چاه بر اساس اطلاعات ويدئومتري :

 

نام چاه شخصی
نوع حفاری روتاری با فوم
نوع بهره برداری صنعتی
قطر و جنس لولة جدار چاه داخل سنگ آهکی حفر شده است
انتقال قدرت شناور
قطر لولة آبدهی قبل ار بهره برداری
سطح ایستایی آب 182( آب حاصل از حفاری می باشد)
عمق نهایی 196 متر

 

جدول تشریح مشاهدات ویدیومتری :

رديف شرح تصوير
1 ویدئو متری چاه شعله سنگ بجنورد با هدف بررسی وجود سفره زیرزمینی انجام پذیرفت. ویدئومتری چاه عمیق_01
2 جدار چاه در عمق 11 متری. ویدئومتری چاه عمیق_02
3 تصویر جدار چاه در عمق 30 متری که با استفاده از 4 دوربین همزمان فعال گرفته شده است. ویدئومتری چاه عمیق_03
4 جدار چاه در عمق 46 متری بالای سطح استاتیک ویدئومتری چاه عمیق_04
5 جدار چاه در عمق 67 متری از نمای نزدیک با استفاده از دوربین جانبی ویدئومتری چاه عمیق_05
6 جدار چاه در عمق 81 متری. ویدئومتری چاه عمیق_06
7 تصویر جدار چاه در عمق 91  متری. ویدئومتری چاه عمیق_07
8 جدار چاه در عمق 119 متری . همان طور که در تصاویر مشخص است درز یا شکاف احتمالی مبنی بر وجود آب دیده نمیشود. ویدئومتری چاه عمیق_08
9 جدار چاه از نمای نزدیک با استفاده از دوربین جانبی در عمق 137 متری .همچنان شکافی مشاهده نشده است. ویدئومتری چاه عمیق_09
10 مشاهده سطح استاتیک در عمق 183 متری.لازم به ذکر است که این آب حاصل از حفاری می باشد و خود چاه فاقد آّب می باشد. ویدئومتری چاه عمیق_10
11 انتهای چاه در عمق 196 متری. ویدئومتری چاه عمیق_11

 

 

 

 

 

نمونه کار ویدئومتری چاه شماره 2 سپاد با جدار UPVC

ويديومتري چاه شماره 2 سپاد :

جدول مشخصات چاه بر اساس اطلاعات ويدئومتري :

نام چاه
شماره 2 سپاد
نوع حفاری
روتاری
نوع بهره برداری
شرب
قطر و جنس لولة جدار
14 اینچ upvc
انتقال قدرت
شناور
قطر لولة آبدهی
سطح ایستایی آب
48 متر
عمق نهایی
177 متر
عمق اولیه حفاری
181 متر
جدول تشریح مشاهدات ویدیومتری:
ردیف شرح تصوير
1 ویدئومتری چاه شماره 2 سپاد بعد از عملیات حفاری و پمپاژ انجام پذیرفت. ویدئومتری چاه عمیق_01
2 سطح استاتیک آب در عمق 48 متری. ویدئومتری چاه عمیق_02
3 جدار چاه در عمق 56 متری مشکلی ندارد. ویدئومتری چاه عمیق_03
4 شروع اسکرین ها از عمق 97 متری. ویدئومتری چاه عمیق_04
5 تصویر اسکرین از نمای نزدیک با استفاده از دوربین جانبی در عمق 98 متری. ویدئومتری چاه عمیق_05
6 جدار چاه در عمق 102 متری.. ویدئومتری چاه عمیق_06
7 تصویر بخشی از اسکرین در عمق 119 متری. ویدئومتری چاه عمیق_07
8 جدار چاه در عمق 139 متری با استفاده از دوربین روبرو. ویدئومتری چاه عمیق_08
9 تصویر اسکرین در عمق 152 متری زیر سطح استاتیک. ویدئومتری چاه عمیق_09
10 جدار چاه در عمق 156 متری. ویدئومتری چاه عمیق_10
11 جدار چاه در عمق 173 متری. جدار مشکل خاصی ندارد. ویدئومتری چاه عمیق_11
12 در بین اسکرین ها در عمق 176 متری کمی گل حفاری مشاهده شده است. ویدئومتری چاه عمیق_12
13 انتهای چاه در عمق 177 متری. ویدئومتری چاه عمیق_13

 

نمونه کار ویدئومتری چاه شماره 2 اسلام آباد با جدار جانسون

نمونه کار ویدئومتری چاه شمارة 423 تهران جنوب

ويديومتري چاه شمارة 423 تهران جنوب :
نام چاه
423 تهران جنوب
نوع بهره برداری
شرب
قطر لولة جدار
18 اینچ
جنس لولة جدار
فولادی
قطر لولة آبدهی
12 اينچ
سطح ایستایی آب
31 متر
عمق نهایی
ویدیومتری تا عمق 216.5 متری
جدول تشریح مشاهدات ویدیومتری :
رديف شرح تصوير
1 ويديومتري چاه شمارة 423 تهران جنوب با حضور نمایندة محترم ناظر در آذرماه 89. انجام پذیرفت. برای اولین بار ویدیومتری توسط دستگاه جدید این شرکت با چهار تصویر همزمان انجام گردید.
2 لوله جدار در عمق 31 متری. جدار بالاتر از سطح استاتيك انحرافي ندارد. سطح استاتیک چاه 31 متر می باشد.
3 جدار چاه در عمق 5/34 متري. وضعیت جدار در این عمق مناسب است.
4 وضعیت جدار در همین عمق از نمای دوربین جانبی.
5 وضعیت جدار چاه در عمق 40 متری.
6 وضعیت جدار چاه در عمق 52 متری.
7 وضعیت جدار در عمق 57 متری. فعالیت میکرو ارگانیزمها روی جدار مشاهده می شود.
8 وضعیت جدار در عمق 77 متری. کلوخه ای شدن جدار در این عمق مشاهده می شود.
9 وضعیت جدار چاه در عمق 97 متری. کلوخه ای شدن جدار و فعالیت میکرو ارگانیزمها روی جدار مشاهده می شود.
10 وضعیت جدار در عمق 112 متری.
11 وضعیت جدار در عمق 125 متری.
12 تصویر یک کلونی میکروبی فعال در عمق 128 متری.
13 وضعیت جدار اسکرین دار در عمق 135 متری. شروع اسکرین از عمق 132 متری می باشد
14 وضعیت جدار در عمق 144 متری. به علت تلاطم آب در اطراف اسکرینها فعالیت میکرو ارگانیزمها کمتر بوده و کلوخه ای شدن جدار مشاهده نمی شود.
15 وضعیت جدار چاه در عمق 156 متری.
16 وضعیت جدار چاه در عمق 164 متری . کلوخه ای شدن شدید جدار مشاهده می شود. به علت ایجاد پوسته روی جدار اسکرینها کاملا مسدود شده است.
17 وضعیت جدار چاه در عمق 164 متری مشاهده می شود. اسکرینها کاملا مسدود شده است.
18 یک کلونی فعال از میکرو ارگانیزمهای بی هوازی در عمق 167 متری مشاهده می شود.
19 کلوخه ای شدن شدید جدار از عمق 170 متری تا انتهای چاه . در زیر عمق نصب پمپ به علت سکون در آب چاه محل مناسبی برای فعالیت میکرو ارگانیزمها ایجاد گردیده. فعالیت شدید این میکرو ارگانیزمها و ایجاد کلونی های بزرگ موجب کلوخه ای شدن جدار گردیده است.
20 وضعیت جدار در عمق 173 متری. لایه بندی شدید روی جدار و انسداد کامل اسکرین.
21 وضعیت جدار در عمق 192 متری
22 ویدیومتری تا عمق 217 متری به علت کلوخه ای شدن جدار امکان ویدیومتری در اعماق پایینتر وجود ندارد.

 

 

نمونه کار ویدئومتری چاه روستای چهچه اطراف مشهد

جدول مشخصات چاه بر اساس اطلاعات ويدئومتري :

نام چاه

روستای چهچه اطراف مشهد

نوع حفاری

ضربه ای

نوع بهره برداری

کشاورزی

قطر و جنس لولة جدار

جدار 12 اینچ – فولادی

انتقال قدرت

شناور

قطر لولة آبدهی

سطح ایستایی آب

84 متر

عمق نهایی

ویدومتری تا عمق 1/88  متری .

 

 

جدول تشریح مشاهدات ویدیومتری :

رديف

شرح

تصوير

1 ويديومتري چاه در تاريخ 24 مرداد ماه 1390 انجام شد
2 جدار چاه در عمق 6/44 متری . همانگونه که مشاهده می شود جدار چاه دارای پوسته بندی می باشد .
3 پارگی جدار چاه در عمق 9/61 متری .
4 ریزش آب از اسکرین در عمق 5/73 متری نشان دهندة غنی بودن سفرة آبی می باشد.
5 پارگی جدار چاه در عمق 1/78 متری .
6 همان پارگی از نمای نزدیکتر .
7 سطح استاتیک چاه در عمق 84 متری .
8 وضعیت جدار در عمق 6/86  متری . کلوخه ای شدن جدار مشاهده می گردد . به علت فعالیت بیشتر میکرو ارگانیزمها در محیط ساکن بصورت کلوخه ای درآمده است
9 انتهای ویدئومتری در عمق 1/88 متری . به علت وجود اجسام خارجی داخل چاه ادامه ویدئومتری امکان پذیر نمی باشد .


نمونه کار ویدئومتری چاه فضای سبز شهرداری مشهد

جدول مشخصات چاه بر اساس اطلاعات ويدئومتري :

نام چاه فضای سبز شهرداری مشهد
نوع حفاری ضربه ای
نوع بهره برداری فضای سبز
قطر و جنس لولة جدار جدار 12 اینچ – فولادی
انتقال قدرت شناور
قطر لولة آبدهی
سطح ایستایی آب 70 متر
عمق نهایی 3/113 متر

 

 

 

 

جدول تشریح مشاهدات ویدیومتری :

رديف شرح تصوير
1 ويديومتري چاه در تاريخ 17 مرداد ماه 1390 انجام شد.
2 جدار چاه در عمق 1/46 متری . همانگونه که مشاهده می کنید جدار چاه دارای خوردگی می باشد .
3 سطح استاتيك آب در عمق 70 متري. در اطراف سطح استاتیک خوردگی و پوسیدگی مشاهده می گردد.
4 اسکرین از نمای دوربین جانبی در عمق 3/72 متری .
5 پارگی جدار چاه در عمق 5/80 متری .
6 همان پارگی از نمای نزدیکتر .
7 دفرمگی جدار چاه در عمق 5/91 متری .
8 جدار چاه در عمق 1/83 متری . روی اسکرینها توسط برآمدگی که ناشی از فعالیت میکرو ارگانیزمها می باشد پوشیده شده است.
9 وضعیت جدار در عمق 9/97 متری . کلوخه ای شدن جدار مشاهده می گردد . به علت فعالیت بیشتر میکرو ارگانیزمها در محیط ساکن بصورت کلوخه ای درآمده است
10 انتهای چاه در عمق 3/113 متری .

 


نمونه کار ویدئومتری چاه شخصی جاده مشهد چناران

جدول مشخصات چاه بر اساس اطلاعات ويدئومتري :

کارفرما

خصوصی

محل

جاده مشهد چناران

نام چاه

چاه صنعتی

نوع حفاری

ضربه ای

نوع بهره برداری

صنعتی

قطر و جنس لولة جدار

جدار 12 اینچ – فولادی

انتقال قدرت

شناور

قطر لولة آبدهی

6 اینچ

سطح ایستایی آب

5/129 متر

عمق نهایی

ویدئومتری تا 9/149 متر (پارگی جدار)

جدول تشریح مشاهدات ویدیومتری :

رديف

شرح

تصوير

1

ويديومتري چاه در تاريخ 3 تیر ماه 1390 انجام شد . جدار چاه بالای سطح استاتیک انحراف ندارد .

ويديومتري چاه شرکت زمزم در تاريخ 3 تیر ماه 1390 انجام شد . جدار چاه بالای سطح استاتیک انحراف ندارد .

2

جدار چاه درعمق 20 متری.

جدار چاه درعمق 20 متری.

3

جدار چاه در عمق 5/46 متری .

جدار چاه در عمق 5/46 متری .

4

شروع جدار اسکرین در عمق 78 متری .

شروع جدار اسکرین در عمق 78 متری .

5

پلوسهای جدار چاه در عمق7/94 متری . محل پلوسها تا انتهای چاه باز می باشند .

پلوسهای جدار چاه در عمق7/94 متری . محل پلوسها تا انتهای چاه باز می باشند .

6

جدار چاه در عمق114 متری رسوب گذاری بر روی جدار کاملا مشهود است .

7

سطح استاتیک آب در عمق 5/129 متری .

8

جدار چاه در عمق 9/133 متری وضعیت اسکرینها همانگونه که مشاهده می شود تقریبا نرمال می باشد..

9

جدار چاه در عمق 8/142 متری . روی اسکرینها توسط برآمدگی که ناشی از رسوب گذاری کلسیتی می باشد پوشیده شده است.

10

پارگی جدار چاه در عمق 9/149 متری از نمای بالاتر از محل پارگی.

11

نمایش محل پارگی از نمای نزدیکتر همانگونه که ملاحظه می شود ستون چاه در زیر این قسمت هنوز قابل استفاده می باشد.

12

انتهای ویدئومتری در عمق 9/149 متری . ستون چاه در زیر پارگی پر نشده وهمچنان قابل استفاده است . با وجود پارگی شدید به علت تنگ شدن مسیر چاه ،ادامة عملیات ویدئومتری در اعماق پایینتر امکان پذیر نمی باشد.