احیاء چاه شماره 4 چمران آبفا مشهد

جدول مشخصات چاه بر اساس اطلاعات ويدئومتري :

کارفرما آبفا مشهد
محل اطراف شهر
نام چاه 4 چمران
نوع حفاری روتاری
نوع بهره برداری شرب
قطر و جنس لولة جدار 14 فولادی
انتقال قدرت شناور
قطر لولة آبدهی 4 اینچ
سطح ایستایی آب 39 متر
عمق نهایی 184 متر
عمق اولیه حفاری

 

جدول تشریح مشاهدات ویدیومتری :

بعد از احیاء قبل ار احیاء
احیاء چاه شماره 4 چمران آبفا مشهد احیاء چاه شماره 4 چمران آبفا مشهد
احیاء چاه شماره 4 چمران آبفا مشهد احیاء چاه شماره 4 چمران آبفا مشهد
احیاء چاه شماره 4 چمران آبفا مشهد احیاء چاه شماره 4 چمران آبفا مشهد
احیاء چاه شماره 4 چمران آبفا مشهد احیاء چاه شماره 4 چمران آبفا مشهد
احیاء چاه شماره 4 چمران آبفا مشهد احیاء چاه شماره 4 چمران آبفا مشهد
احیاء چاه شماره 4 چمران آبفا مشهد احیاء چاه شماره 4 چمران آبفا مشهد
احیاء چاه شماره 4 چمران آبفا مشهد احیاء چاه شماره 4 چمران آبفا مشهد
احیاء چاه شماره 4 چمران آبفا مشهد احیاء چاه شماره 4 چمران آبفا مشهد
احیاء چاه شماره 4 چمران آبفا مشهد احیاء چاه شماره 4 چمران آبفا مشهد
احیاء چاه شماره 4 چمران آبفا مشهد احیاء چاه شماره 4 چمران آبفا مشهد
احیاء چاه شماره 4 چمران آبفا مشهد احیاء چاه شماره 4 چمران آبفا مشهد
احیاء چاه شماره 4 چمران آبفا مشهد احیاء چاه شماره 4 چمران آبفا مشهد
احیاء چاه شماره 4 چمران آبفا مشهد احیاء چاه شماره 4 چمران آبفا مشهد
احیاء چاه شماره 4 چمران آبفا مشهد احیاء چاه شماره 4 چمران آبفا مشهد
احیاء چاه شماره 4 چمران آبفا مشهد احیاء چاه شماره 4 چمران آبفا مشهد
احیاء چاه شماره 4 چمران آبفا مشهد احیاء چاه شماره 4 چمران آبفا مشهد
احیاء چاه شماره 4 چمران آبفا مشهد احیاء چاه شماره 4 چمران آبفا مشهد

 

خلاصه نتایج ویدئومتری:

  1. در تصویر مربوط به عمق 83 متری قبل از عملیات احیاء جدار دارای رسوب نسبتاً زیادی بوده که بعد از عملیت این رسوبات از روی جدار شسته شده است.
  2. در عمق 135 متری رسوبات کلوخه ای بر روی جدار دیده شده که بعد از عملیات این رسوبات از بین رفته است.
  3. باز شدن اسکرین در اعماق 150 و 173 متری کاملاً مشخص می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

احیاء چاه شماره 6 نیروگاه مشهد

جدول مشخصات چاه بر اساس اطلاعات ويدئومتري :

کارفرما آبفای مشهد
محل اراضی شهرک صنعتی
نام چاه 6 نیروگاه
نوع حفاری روتاری
نوع بهره برداری شرب
قطر و جنس لولة جدار 14 اینچ فولادی
انتقال قدرت شناور
قطر لولة آبدهی 6 اینچ
سطح ایستایی آب 155 متر
عمق نهایی 196 متر
عمق اولیه حفاری 200متر

 

جدول تشریح مشاهدات ویدیومتری :

بعد از احیاء قبل از احیاء
1-ویدئومتری چاه شماره 6 نیروگاه به دلیل وجود رسوبات و گرفتگی اسکرین ها مورد عملیات احیاء قرار گرفت و در تاریخ 08/01/92 جهت بررسی وضعیت جدار مجدداً مورد عملیات ویدئومتری قرار گرفت.
احیاء چاه شماره 6 نیروگاه مشهد احیاء چاه شماره 6 نیروگاه مشهد
2- تصویر جدار در عمق 9 متری. همانطور که دیده می شود جدار فاقد انحراف بوده ومشکلی بر روی جدار دیده نمی شود.
احیاء چاه شماره 6 نیروگاه مشهد احیاء چاه شماره 6 نیروگاه مشهد
3- تصویر جدار چاه در عمق 30 متری بالای سطح استاتیک.
احیاء چاه شماره 6 نیروگاه مشهد احیاء چاه شماره 6 نیروگاه مشهد
4- مشاهده جدار چاه در عمق 55 متری. دانه های سفیدی که بر روی جدار دیده میشود محل فعالیت میکروارگانیزم ها بوده که بعد از اسید شویی از بین رفته اند.
احیاء چاه شماره 6 نیروگاه مشهد احیاء چاه شماره 6 نیروگاه مشهد
5- جدار چاه درعمق 81 متری
احیاء چاه شماره 6 نیروگاه مشهد احیاء چاه شماره 6 نیروگاه مشهد
6- شروع اسکرین ها از عمق 150 متری
احیاء چاه شماره 6 نیروگاه مشهد احیاء چاه شماره 6 نیروگاه مشهد
7- سطح استاتیک آب در عمق 155 متری.
احیاء چاه شماره 6 نیروگاه مشهد احیاء چاه شماره 6 نیروگاه مشهد
8- تصویر جدار چاه در عمق 156 متری زیر سطح استاتیک با استفاده از 4 دوربین همزمان فعال.
احیاء چاه شماره 6 نیروگاه مشهد احیاء چاه شماره 6 نیروگاه مشهد
9- تصویر بخشی از اسکرین از نمای نزدیک.
احیاء چاه شماره 6 نیروگاه مشهد احیاء چاه شماره 6 نیروگاه مشهد
10- مشاهده اسکرین از نزدیک با استفاده از دوربین جانبی.
احیاء چاه شماره 6 نیروگاه مشهد احیاء چاه شماره 6 نیروگاه مشهد
11- جدار چاه در عمق 182 متری. جدار فاقد رسوب می باشد.
احیاء چاه شماره 6 نیروگاه مشهد احیاء چاه شماره 6 نیروگاه مشهد
12- نمایی از اسکرین از نزدیک در عمق 185 متری.
احیاء چاه شماره 6 نیروگاه مشهد احیاء چاه شماره 6 نیروگاه مشهد
13- انتهای چاه در عمق 196 متری. به علت اسید شویی و ریختن رسوبات به درون چاه ، مقداری از چاه پر شده است.
احیاء چاه شماره 6 نیروگاه مشهد احیاء چاه شماره 6 نیروگاه مشهد

 

 

 

 

احیای موفقیت آمیز چاه شماره 3 سوران آبفا مشهد

دشت سوران یکی از دشتهای اطراف مشهد است که بخشی از چاههای تامین آب شرب مشهد در آن قرار دارند. یکی از این چاهها چاه شماره 3 می باشد که در سال 87 به بهره برداری رسیده است. جدول زیر مشخصات این چاه را نشان می دهد. دبی اولیه این چاه در سال 87 معادل 30 لیتر بر ثانیه بوده و با دبی 25 لیتر در ثانیه وارد مدار تولید گردیده است. طی سالهای 87 الی 90 دبی این چاه به مرور کاهش یافته و به 9 لیتر بر ثانیه تقلیل یافته است. طی روال جاری شرکت آبفا این گونه چاهها جابجا شده و چاه جدید جایگزین آن می گردد. لیکن پس از ویدئومتری و انجام آزمایشهای لازم توسط شرکت سازه گستر آرین پارس این چاه دارای پتانسیل احیا و بازیابی شناخته شد.

 

کارفرما

آبفا مشهد
محل اراضی سوران
نام چاه شماره 3 سوران
نوع حفاری روتاری
نوع بهره برداری شرب
قطر و جنس لولة جدار 12 اینچ – فولادی
انتقال قدرت شناور
قطر لولة آبدهی 6 اینچ
سطح ایستایی آب 141 متر
عمق نهایی 211 متر

با توجه به وضعیت چاه و در جهت جلوگیری از کاهش عمر آن، برای بازگرداندن آبدهی اولیه چاه استفاده از عملیات مکانیکی در دستور کار قرار گرفت و روشهای شیمیایی مد نظر قرار نگرفت. عملیان احیای چاه در اسفند ماه 1390 بدون استفاده از مواد شیمیایی آغاز گردید و طی 3 شیفت کاری عملیات برس زنی جدار، ایجاد تلاطم به کمک پیستون زنی و در نهایت استفاده از سیستم ابداعی شرکت ( پمپ دابل سرج ) انجام گردید. پس از اتمام عملیات احیا مراحل نصب پمپ توربینی و آزمایش پمپاژ چاه صورت پذیرفت و نتایج بسیار خوبی بدست آمد. دبی چاه پس از آزمایش پمپاژ بیش از 50 لیتر بر ثانیه اندازه گیری شد و چاه مجددا در مدار تولید قرار گرفت. با انجام این عملیات مقادیر هنگفتی در وقت و هزینه جابجایی چاه صرفه جویی گردید.

تصاویر زیر ابدهی چاه در هنگاه ازمایش پمپاژ را نشان می دهد. برخی از تصویر ویدئومتری قبل و بعد از احیای چاه نیز برای مقایسه آورده شده است. شایان ذکر است با توجه به عدم استفاده از مواد شیمیایی در بازیابی این چاه علاوه بر حفظ استانداردهای زیست محیطی در هزینه ها نیز صرفه جویی قابل ملاحظه ای شده است.

بازیابی و احیای چاه 3 سوران

مقایسه دو تصویر زیر قبل و بعد از عملیات احیا نشان می دهد که مشبکها باز شده و مسیر جریان بدرون چاه برقرار گردیده است. دو تصویر زیر با دروربین جانبی ضبط شده است.

تصویر دوربین جانبی قبل از احیا

تصویر دوربین جانبی بعد از احیا

دو تصویر زیر نیز تصویر دوربین اصلی قبل و بعد از احیا را نشان می دهد.

تصویر قبل از احیا

تصویر چاه بعد از احیا

برای دریافت فیلم ویدئومتری این چاه قبل و بعد از عملیات احیا می توانید در ساعات اداری با دفتر شرکت تماس حاصل فرمایید.

احیاء چاه شماره 2 نیروگاه نکا

ويديومتري چاه شماره 2 نیروگاه نکا قبل و بعد از عملیات ترمیم:

جدول مشخصات چاه بر اساس اطلاعات ويدئومتري :

نام چاه
شماره 2 نیروگاه
نوع حفاری
نوع بهره برداری
صنعتی
قطر و جنس لولة جدار
12 اینچ فولادی
انتقال قدرت
شناور
قطر لولة آبدهی
6 اینچ
سطح ایستایی آب
27 متر
عمق نهایی
125 متر
عمق اولیه حفاری
150 متر

 

جدول تشریح مشاهدات ویدیومتری :

رديف

شرح

تصوير

1

تصویر جدار چاه در عمق 26 متری قبل از عملیات احیاء . احیاء و بازیابی چاه های عمیق_01
2 تصویر جدار در عمق 26 متری بعد از عملیات احیا ء . همانطور که مشاهده می شود میزان آب خروجی از اسکرین ها بعد از احیا بیشر شده است. احیاء و بازیابی چاه های عمیق_02
3 جدار چاه در عمق 30 متری قبل از احیاء که مسدود بودن اسکرینها دیده می شود. احیاء و بازیابی چاه های عمیق_03
4 تصویر جدار در همان عمق . همانطور که دیده میشود بعد از عملیات احیا اسکرین ها باز شده اند. احیاء و بازیابی چاه های عمیق_04
5 جدار چاه در عمق 37 متری دچار رسوب گرفتگی شده است. احیاء و بازیابی چاه های عمیق_05
6 بعد از عملیات احیا همانطور که دیده میشود شدت رسوب گرفتگی کاهش پیدا کرده است. احیاء و بازیابی چاه های عمیق_06
7 جدار چاه در عمق 46 متری که به شدت رسوب گرفته. احیاء و بازیابی چاه های عمیق_07
8 بعد از عملیات احیا مقدار رسوبات بر روی جدار به شدت کاهش پیدا کرده است. احیاء و بازیابی چاه های عمیق_08
9 تصویر جدار در عمق 51 متری قبل از عملیات احیاء. احیاء و بازیابی چاه های عمیق_09
10 مشاهده جدار بعد از عملیات احیاء. گراویه ها در پشت جدار دیده می شود. جدار در این منطقه نیاز به ترمیم دارد. احیاء و بازیابی چاه های عمیق_10
11 رسوب گرفتگی شدید جدار در عمق 59 متری در این تصویر به وضوح دیده میشود. احیاء و بازیابی چاه های عمیق_11
12 جدار چاه در عمق 59 متری بعد از عملیات احیا دارای رسوب بسیار کمی می باشد. احیاء و بازیابی چاه های عمیق_12
13 شدت رسوب بر روی جدار در این عمق به قدری است که اسکرین ها دیده نمی شود. احیاء و بازیابی چاه های عمیق_13
14 بعد از عملیات احیا همانطور که مشخص است جدار فاقد رسوب می باشد و اسکرین ها به خوبی دیده میشود. احیاء و بازیابی چاه های عمیق_14
15 در این تصویر نیز رسوب بر روی جدار کاملا اسکرین ها را پوشانده است. احیاء و بازیابی چاه های عمیق_15
16 تصویر جدار چاه در عمق 77 متری.

تاثیر عملیات احیا در این تصویر مشهود است.

احیاء و بازیابی چاه های عمیق_16
17 جدار چاه درعمق 82 متری به دلیل کدورت آب به خوبی دیده نمیشود. احیاء و بازیابی چاه های عمیق_17
18 جدار چاه در عمق 83 متری که بعد از عملیات احیا آب عاری از کدورت بوده و جدار به خوبی دیده میشود. احیاء و بازیابی چاه های عمیق_18
19 با افزایش عمق بر کدورت آب افزوده شده و جدار چاه مشخص نیست. احیاء و بازیابی چاه های عمیق_19
20 جدار چاه در عمق 91 متری بعد از عملیات احیا . آب شفاف شده و جدار دیده می شود. جدار چاه فاقد مشکل خاصی می باشد. احیاء و بازیابی چاه های عمیق_20
21 تصویر جدار در عمق 101 متری قبل از عملیات احیا. احیاء و بازیابی چاه های عمیق_21
22 جدار چاه در عمق 101 متری بعد از عملیات احیا.اسکرین ها از نوع کرکره ای بوده و کاملا دیده می شوند. احیاء و بازیابی چاه های عمیق_22
23 جدار چاه در عمق 111 متری به دلیل وجود رسوبات معلق در آب اصلا دیده نمیشود. احیاء و بازیابی چاه های عمیق_23
24 تصویر اسکرین ها در عمق 111 متری بعد از عملیات احیا.اسکرین ها کاملا باز هستند. احیاء و بازیابی چاه های عمیق_24
25 جدار چاه در عمق 117 متری قبل از احیاء احیاء و بازیابی چاه های عمیق_25
26 جدار چاه در عمق 117 متری بعد از احیاء . مشاهده میشود آب چاه بعد از عملیات احیا شفاف شده و جدار دیده میشود. احیاء و بازیابی چاه های عمیق_26
27 انتهای چاه در عمق 126 متری قبل از عملیات احیاء احیاء و بازیابی چاه های عمیق_27
28 انتهای چاه در عمق 124 متری بعد از احیاء که در این تصویر دیده شده مقداری چاه پر شده است. . عمق آن از 126 متر به 124 کاهش پیدا کرده است. احیاء و بازیابی چاه های عمیق_28