نتایج عملیات نمونه گیری از چاه بستنی روز

با استفاده از دستگاه نمونه‌گير كه توسط متخصصان شركت سازه‌گستر آرين پارس ساخته شده است، امكان نمونه‌گيري از آب چاه وجود دارد. در اين روش، با ارسال دستگاه نمونه‌گير به درون چاه، در هر پنج متر عمق يك نمونه برداشته مي‌شود و به جهت انجام آزمايش به كارفرما تحويل مي‌گردد. در آزمايشگاه، ميزان نيترات، TDS و ساير مشخصات كيفي آب، استخراج مي‌شود و بر مبناي آن، مي‌توان بر اساس ميزان آلودگي‌هاي آب، در خصوص رفع آلودگي‌ها تصميم‌گيري نمود.

براي چاه بستنی روز بمنظور تعيين كيفيت آب در لايه هاي مختلف و بررسي امكان دستيابي به كيفيت مطلوب در عمق هاي مختلف ، نمونه گيري از چاه و آزمايش صورت گرفته است كه مجموعا در 8 عمق مختلف نمونه گيري و آزمايش گرديده و اطلاعات بدست آمده از نمونه گیری به شرح زیر می باشد.

 

نمودار پارامترهاي عمده در ذيل ترسيم گرديده است.

بررسی اطلاعات دیاگرام نشان می دهد میزان پارامتر EC و TDS در چاه در عمقهای 90 تا 120 متر تقریبا مساوی بوده و میانگینی در حدود 1200 واحد میکرو زیمنس بر سانتیمتر را دارا می باشد. لیکن در عمق 60 متری میزان پارامتر مورد بررسی ميزان بيشتري را نشان مي دهد. انتظار اوليه كارشناس آن است كه كليه پارامترها شامل رنگ و نيترات از عمق 60 متري تا انتهاي چاه كاهش يابد كه در نتايج آزمايش مشاهده نگرديد.

  • با توجه به انكه ميزان EC و TDS آب برداشتي از چاه به ترتييب 1780 و 1199 واحد را نشان مي دهد. مشخص ميگردد كه برداشت از لايه هاي آلوده چاه بيشتر مي باشد.
  • نتایج حاصل از نمونه گیری با استنباط اولیه از لایه آلوده کننده متفاوت است. و نشان می دهد آلودگی در لايه هاي پايين نيز نفوذ نموده است.
  • یکی دیگر از نکاتی که در ارائه راهکار اصلاحی می بایست مد نظر قرار گیرد وجود مقدار بالاي جلبك در نتايج نمونه آزمايش است و با توجه به عدم امكان رشد اين نوع آلودگي در محيط بدون نور داخل زمين ورود اين آلودگي از منشا سطحي مورد تاييد است لذا احتمال آلوده شدن آبخوان با آلودگي سطحي وجود دارد.
  • با توجه به وجود كليفرمها در نتايج آزمايش آلودگي آب زير زميني با فاضلاب منشا انساني مورد تاييد است. و در راهكار نهايي انسداد مسير ورود اين آلودگي به چاه تا حد امكان مورد توجه بايد قرار گيرد